- Khách Hàng nạp ít nhất là 50 credits/lần.

 tỷ giá 1 credit = 20.000 VND = 1 USD

 

- Nội dung chuyển khoản ghi tên user trên SmartUnlock.mobi

- Khi Server nhận được tiền sẽ cập nhật credits ngay cho Quý Khách .

-Trường hợp chuyển khoản tại ATM . Quý Khách vui lòng gửi tin nhắn đến số

0906018389 - 0936900003

Số tiền chuyển khoản là bao nhiêu ? User tên gì ? Để Server kiểm tra và cập nhật credits cho Quý Khách.

Powered by Dhru Fusion